Tin tức » Suy NIệm & Cầu Nguyện 25.05.2019 04:41
CHÚA NHẬT VI B MÙA PHỤC SINH
® 02.05.2018 20:33 | 417 hits ®

Xem hình
Lần này Lời Chúa phá vỡ biên giới địa lý, chủng tộc… do cái nhìn hạn hẹp về ơn cứu độ do người Do thái tạo ra để mở rộng mối dây hiệp thông ra cho toàn thế giới.
Cv 10, 25-26.34-35.44.48
Ga 15, 9-17

Hôm nay là Chúa Nhật 6B Mùa Phục Sinh. Lời Chúa mời chúng ta tiếp tục khám phá những nét phong phú vô biên của mầu nhiệm hiệp thông vốn là hoa trái của mầu nhiệm Phục Sinh. Lần này Lời Chúa phá vỡ biên giới địa lý, chủng tộc… do cái nhìn hạn hẹp về ơn cứu độ do người Do thái tạo ra để mở rộng mối dây hiệp thông ra cho toàn thế giới. Các dân ngoại trước kia bị người Do thái khinh chê coi là “ô uế” là “chó” không đáng được ăn bánh dành cho con cái, thì nay trong ĐGS Phục sinh, họ được cộng đoàn thiên sai do ĐGS thiết lập – tức Hội Thánh ân cần đón nhận đi vào mối hiệp thông của đoàn con cái Chúa. Đó là ý muốn của Thiên Chúa; và Thiên Chúa đã ban dấu chỉ là Thánh Thần cũng ngự xuống trên dân ngoại, biến đổi tầm nhìn của các tông đồ lẫn của những người Do thái đã tin vào ĐGS, giúp tất cả nhận ra ý nghĩa của dấu chỉ thần khí, nhận ra được ý định cứu độ phổ quát của Thiên Chúa nên đã đồng lòng hiệp ý với vị thủ lãnh của dân mới của Chúa là Phêrô đón nhận dân ngoại vào Giáo Hội.

Sự hiệp thông trong Đấng Phục Sinh được Thần Khí khơi dậy và thúc đẩy. Các tín hữu phải biểu lộ sự hiệp thông đó ra bằng cách sống giới luật yêu thương theo lệnh truyền và mẫu gương của Đấng Phục Sinh: “Anh em hãy yêu thương nhau NHƯ THẦY ĐÃ YÊU THƯƠNG ANH EM” (Ga 15, 12). Đó là yêu thương đến hy sinh mạng sống vì bạn hữu. Chúa không đòi chúng ta phải chết vì bạn hữu theo nghĩa đen, nhưng trong việc tin vào Đấng Phục Sinh là cội nguồn sự sống thì Chúa muốn kẻ tin đừng giữ riêng niềm tin ấy cho mình mà phải chia sẻ rộng rãi cho mọi người rồi sẵn sàng đón nhận họ vào cộng đoàn của Đấng Phục Sinh là Giáo Hội.

Bài đọc 1 là đoạn kết của Cv 10, thuật lại việc Phêrô và nhóm Kitô hữu gốc Do thái đi theo ông (Cv 10, 23b) đến nhà một sĩ quan Rôma, dân ngoại là ông Cornêliô theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa qua hai thị kiến: một cho Phêrô (Cv 10, 9-16) một cho Cornêliô (10, 17-23). Tại nhà Cornêliô, Phêrô được tiếp đón cách trân trọng như sứ giả của Thiên Chúa (10, 26). Tiếp đó là Phêrô đã loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho Cornêliô. Mở đầu bài đọc 1, Phêrô công bố tính phổ quát của ơn cứu độ: “Thiên Chúa không thiên vị người nào – nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ở ngay lành thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào cũng đều được Người tiếp nhận” (10, 34-35). Tiếp đó là nội dung lời rao giảng tiên khởi về Tin Mừng Phục Sinh (10, 31-43), nhưng bài đọc 1 không trích đọc đoạn này. Phụng vụ muốn quy hướng tất cả vào DẤU CHỈ CỦA THÁNH THẦN giúp Phêrô nhận ra ý Chúa rồi rộng lòng đón nhận dân ngoại vào Giáo Hội.

Thật vậy đang khi Phêrô loan báo Tin Mừng Phục Sinh thì “Thánh Thần đã ngự xuống trên tất cả những người đang nghe Lời Chúa” và họ nói được các thứ tiếng và tán dương Thiên Chúa. Ơn ban cho môn đệ trong lễ Ngũ Tuần được ban cho dân ngoại. Thiên Chúa đã ra dấu hiệu hãy phá vỡ bức tường ngăn cách giữa Do thái và dân ngoại, từ nay tất cả là một Giáo Hội trong Đức Kitô Phục Sinh (Ep 2,14-18;1 Cr 17,13).

Qua bài Tin Mừng, hoa trái hiệp thông từ mầu nhiệm Phục Sinh chính là việc giữ giới luật YÊU NHAU theo mẫu gương và lệnh truyền của ĐGS (Ga 15, 12). Trao ban giới luật YÊU NHAU NHƯ THẦY cách tự nguyện, ĐGS muốn nâng môn đệ lên bạn hữu Người. Người đưa môn đệ đi vào sự hiệp thông thần linh với Ba Ngôi: “Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết” (15, 15). Về phần môn đệ, để đi vào mối hiệp thông bạn hữu với ĐGS chỉ cần một điều “YÊU NHƯ THẦY”. Đó là di chúc ĐGS để lại cho môn đệ.

ĐGS chọn môn đệ là nhằm mục đích này: sau khi đã đi vào tương quan hiệp thông bạn hữu với ĐGS thì người môn đệ, tới phiên mình, phải trở nên trung gian, cầu nối tạo mối hiệp thông bạn hữu thế hệ tương lai với ĐGS. Giữ lệnh truyền YÊU NHAU NHƯ THẦY là cách thức tuyệt hảo mà người tín hữu mọi thời phải thực thi để góp phần hoàn tất dự tính yêu thương của Thiên Chúa là tạo nên sự hiệp thông mật thiết giữa Cha - Con - môn đệ - nhân loại mọi nơi mọi thời. Tất cả là để chuẩn bị cho mối hiệp thông chung cuộc: Thiên Chúa là tất cả trong mọi sự.
Frère Đình Long


Tin liên quan:
CN MTN 7C [22.02.2019 21:19 | 162 hits]
ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA VÀO ĐỀN THÁNH [01.02.2019 15:29 | 180 hits]
CHÚA NHẬT MTN 3C [27.01.2019 22:15 | 159 hits]
CHÚA NHẬT MTN 2C [16.01.2019 22:45 | 193 hits]
CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA C [10.01.2019 22:02 | 278 hits]
LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA [05.01.2019 22:28 | 263 hits]
LỄ HIỂN LINH [05.01.2019 22:22 | 170 hits]
CHÚA NHẬT MÙA VỌNG 4C [20.12.2018 10:51 | 232 hits]
CHÚA NHẬT MÙA VỌNG 3C [13.12.2018 22:19 | 214 hits]
CHÚA NHẬT MÙA VỌNG 2C [07.12.2018 21:37 | 226 hits]
CHÚA NHẬT I MV C [29.11.2018 11:17 | 262 hits]


Bản để inIn bản tin  Lưu dạng fileLưu bản tin  Gửi tin qua emailGửi cho bạn


Ý kiến của bạn về bài viết:
CHÚA NHẬT VI B MÙA PHỤC SINH
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Thảo luận *
(Vùng Soạn Thảo, nội dung soạn thảo phải rõ ràng, có tính chất phù hợp với nội dung thảo luận theo tin tức trên)

Mã kiểm tra chống SPAM:
Mã kiểm tra chống SPAM

Lặp lại mã kiểm tra: *

Những bản tin khác:
 CN MTN 7C [22.02.2019 21:19 | 162 hits]
 ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA VÀO ĐỀN THÁNH [01.02.2019 15:29 | 180 hits]
 CHÚA NHẬT MTN 3C [27.01.2019 22:15 | 159 hits]
 CHÚA NHẬT MTN 2C [16.01.2019 22:45 | 193 hits]
 CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA C [10.01.2019 22:02 | 278 hits]
 LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA [05.01.2019 22:28 | 263 hits]
 LỄ HIỂN LINH [05.01.2019 22:22 | 170 hits]
  CHÚA NHẬT MÙA VỌNG 4C [20.12.2018 10:51 | 232 hits]
 CHÚA NHẬT MÙA VỌNG 3C [13.12.2018 22:19 | 214 hits]
 CHÚA NHẬT MÙA VỌNG 2C [07.12.2018 21:37 | 226 hits]
 CHÚA NHẬT I MV C [29.11.2018 11:17 | 262 hits]
 Chúa Kitô Vua Vũ Trụ [22.11.2018 19:55 | 198 hits]
 CHÚA NHẬT 33 TN B [16.11.2018 15:55 | 194 hits]
 Chúa Nhật 32B [10.11.2018 08:54 | 223 hits]
 CHÚA NHẬT 31B MTN [01.11.2018 22:01 | 231 hits]
 CÁC THÁNH NAM NỮ [31.10.2018 20:59 | 268 hits]Gửi tin
Lên đầu trang
 
Lời Thánh Gioan Lasan 
Hãy tự nhủ Đức Giêsu Kitô đã sai phái anh em đi và Giáo Hội cũng dùng anh em, những thừa tác viên của Giáo Hội, cũng cốt để làm chuyện đó. Hãy hết sức chuyên cần để chu toàn nhiệm vụ này với lòng nhiệt thành và thành công như các thánh đã làm.
MR 199,2,2
 
Tìm Kiếm 

 
Trung Tâm La San Đà lạt 

ALBUM NHẠC LASAN
Mừng kính thánh Gioan La San
Duy Quyết
Hiến lễ đời con
Diệu Hiền
Gặp gỡ Thiên Chúa
Xuân Trường
Chúa nói yêu con
Duy Quyết
Chúa Giêsu Ngự Trị Lòng Ta
Duy Quyết
19 - La San Đi Tới
18 - Hoa Trái Dặm Trường 5
17 - Chung Tay Tiếp Bước
16 - Hoa Trái Dặm Trường 4
15 - Mái Trường La San
 
Thống Kê 
 Khách: 007
 Thành viên: 000
 Đang truy cập 007
 Tổng lượt truy cập 006376557
 
Lịch Tra Cứu Bài Vở 
Tháng Năm 2019
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
Trang Thông Tin của Tỉnh Dòng La San Việt Nam
53B Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 02838229934 - Email Ban Quản Trị : weblsvn@gmail.com

Lên đầu trang