Tin tức » Suy NIệm & Cầu Nguyện 21.10.2018 00:59
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM B
® 08.12.2017 08:51 | 599 hits ®

Xem hình
Is 40,1-5.9-11 Mc 1,1-8
Đan chen vào các chủ đề trên, Chúa Nhật 2 MV năm B làm nổi bật lên dung mạo, vai trò của các nhân vật được Thiên Chúa chọn trao cho sứ mạng THÚC ĐẨY dân Chúa sống các tâm tình đợi trông, hoán cải, chuẩn bị đón tin vui cứu độ đang tới.

Chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ 2 Mùa Vọng (MV). Ơn cứu độ đã đến gần, Đấng Cứu Tinh sắp xuất hiện; vậy hãy hoán cải, sám hối, dọn lòng đón niềm vui cứu độ. Những ý đó luôn là chủ đề của MV.

Đan chen vào các chủ đề trên, Chúa Nhật 2 MV năm B làm nổi bật lên dung mạo, vai trò của các nhân vật được Thiên Chúa chọn trao cho sứ mạng THÚC ĐẨY dân Chúa sống các tâm tình đợi trông, hoán cải, chuẩn bị đón tin vui cứu độ đang tới.

Trong bài đọc 1, người được Chúa chọn, sai đi chính là vị ngôn sứ thời lưu đày mà ta quen gọi là Isaia đệ nhị. Còn trong Tin Mừng, vị Tiền Hô, dọn đường cho Chúa chính là Gioan Tẩy Giả.

Bài đọc 1 là một lời khích lệ nhằm vực dậy đức tin, phục hồi lại hi vọng của đám dân đã bị lưu đày gần nửa thế kỷ. Dân Chúa thấy niềm hi vọng ngày càng xa mờ đi vì họ không nhìn ra được dấu chỉ nào giúp họ có chút hi vọng nào họ sẽ được giải cứu khỏi ách Babylon. Thế nhưng rồi chính dòng lịch sử sẽ cho họ lời giải đáp: chỉ vào năm 538, vua Ky-rô của đế quốc Ba Tư đã xóa số đế quốc Babylon một cách êm thắm; sau đó vua này đã cho phép dân Do Thái hồi hương và còn giúp họ xây lại đền thờ Giêrusalem.

Nhờ Chúa tuyển chọn, soi sáng, sai đi, các ngôn sứ đã đọc ra ý nghĩa của các dấu chỉ thời đại, rồi được lệnh Chúa họ đã loan báo ý định thần linh cho dân và mời họ chuẩn bị tinh thần, tâm hồn lẫn thể xác để đón nhận hồng ân cứu độ sắp gửi tới.

Trong cụ thể, trường hợp dân đang lưu đày được đề cập đến trong bài đọc 1, Thiên Chúa khởi sự việc giải cứu BẰNG MỘT LỆNH TRUYỀN cho ngôn sứ của Người: “hãy an ủi, an ủi dân Ta”, hãy loan tin vui cho thành Giêrusalem “thời phục dịch của thành đã mãn”. "Tội của thành đã đền xong”. Chúa như phấn khích, hối thúc ngôn sứ của Chúa mau mau công bố Tin Mừng “hãy trèo lên núi cao, hãy cất tiếng lên cho thật mạnh” báo cho dân Chúa biết rằng Chúa đến rồi, Người đến mang theo ân thưởng (c.10): việc lưu đày vốn là một án phạt, nhưng khi dân hối cải và Thiên Chúa đã thứ tha thì những lao nhọc, ê chề của thời nô dịch lại được Thiên Chúa nhớ hết và coi như là công nghiệp.

Kèm theo sứ điệp hy vọng về tương lai “CHÚA SẮP ĐẾN” là một sứ điệp cho hiện tại: HOÁN CẢI, chuẩn bị cho ngày Chúa đến: bạt đồi lấp lũng, san bằng, sửa đường cho ngay... và điều quan trọng nhất là mở rộng lòng ra ĐÓN CHÚA ĐẾN.

Thế rồi cuộc hồi hương đã được thực hiện, Đền Thờ đã được xây cất lại; vua Ba Tư cũng qua đi, các đế quốc khác lại đến. Cuối cùng “số sót lại” của dân Chúa mới nhận ra giữa cảnh đô hộ của Roma rằng Chúa giải cứu ta trên bình diện khác: “cứu khỏi tội” (Mt 1, 21) và Đấng Cứu Tinh chính là Đức Giêsu.

Trong bài Tin Mừng, vị ngôn sứ được Thiên Chúa sai tới làm tiền hô, dọn đường cho Đức Giêsu là Gioan Tẩy Giả, sự xuất hiện và rao giảng của ông ứng nghiệm lời Is 40, 3 được nói trong bài đọc 1. Vậy điều đã loan báo xưa trong Cựu Ước, giờ đã thực sự ứng nghiệm nơi con người và sứ vụ của Gioan Tẩy Giả (1, 2-4a). Ông là vị tiền hô đi trước dọn đường đúng như lời Kinh Thánh thì mà ông loan báo đến sau ông chính là Đấng Mêsia. Đó chính là Đức Giêsu.

Trong Tin Mừng, ĐGS chưa công khai xuất hiện, nhưng qua vai trò của vị tiền hô Gioan, chúng ta cũng nhận ra Người là Đấng Cao Trọng, Người sẽ là Đấng làm phép Rửa trong Thánh Thần (1, 8).

Trong tâm tình của chủ đề MV 2B, Lời Chúa mời gọi tín hữu hãy chuẩn bị tâm hồn đón Chúa bằng cách đón nhận vai trò TIỀN HÔ (như Gioan) cho người thời đại chúng ta; nghĩa là sống MV không chỉ là chuyện RIÊNG TƯ một mình với Chúa mà phải như Gioan giúp đỡ cộng đoàn, cùng với cộng đoàn, với Giáo hội, với nhân loại dọn lòng đón CHÚA CỦA TẤT CẢ CHÚNG TA.
Frère Đình Long FSC


Tin liên quan:
CN MTN 29B - Is 53, 10-11; Mc 10,35-45 [18.10.2018 07:17 | 20 hits]
Chúa Nhật 28TN B [09.10.2018 20:34 | 46 hits]
Chúa Nhật 21B MTN [19.08.2018 23:02 | 161 hits]
Chúa Nhật 20B TN [17.08.2018 22:04 | 171 hits]
LỄ MÔNG TRIỆU [13.08.2018 21:37 | 129 hits]
CHÚA NHẬT 19 B TN [12.08.2018 22:19 | 113 hits]
CHÚA NHẬT 18B TN [12.08.2018 21:18 | 102 hits]
Chúa Nhật 17 TNB [25.07.2018 22:03 | 151 hits]
Chúa Nhật 16 TN B [25.07.2018 21:56 | 129 hits]
Chúa Nhật 15 B TN [20.07.2018 22:01 | 177 hits]
Chúa Nhật 14B TN [11.07.2018 21:21 | 154 hits]


Bản để inIn bản tin  Lưu dạng fileLưu bản tin  Gửi tin qua emailGửi cho bạn


Ý kiến của bạn về bài viết:
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM B
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Thảo luận *
(Vùng Soạn Thảo, nội dung soạn thảo phải rõ ràng, có tính chất phù hợp với nội dung thảo luận theo tin tức trên)

Mã kiểm tra chống SPAM:
Mã kiểm tra chống SPAM

Lặp lại mã kiểm tra: *

Những bản tin khác:
 CN MTN 29B - Is 53, 10-11; Mc 10,35-45 [18.10.2018 07:17 | 20 hits]
 Chúa Nhật 28TN B [09.10.2018 20:34 | 46 hits]
 Chúa Nhật 21B MTN [19.08.2018 23:02 | 161 hits]
 Chúa Nhật 20B TN [17.08.2018 22:04 | 171 hits]
 LỄ MÔNG TRIỆU [13.08.2018 21:37 | 129 hits]
 CHÚA NHẬT 19 B TN [12.08.2018 22:19 | 113 hits]
 CHÚA NHẬT 18B TN [12.08.2018 21:18 | 102 hits]
 Chúa Nhật 17 TNB [25.07.2018 22:03 | 151 hits]
 Chúa Nhật 16 TN B [25.07.2018 21:56 | 129 hits]
 Chúa Nhật 15 B TN [20.07.2018 22:01 | 177 hits]
 Chúa Nhật 14B TN [11.07.2018 21:21 | 154 hits]
 Chúa Nhật 13 TN B [06.07.2018 12:36 | 188 hits]
 SINH NHẬT GIOAN TẨY GIẢ [23.06.2018 20:07 | 177 hits]
 CHÚA NHẬT X B MTN [09.06.2018 08:07 | 174 hits]
 LỄ THÁNH TÂM năm B [09.06.2018 07:56 | 171 hits]
 MÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ năm B [02.06.2018 12:45 | 172 hits]Gửi tin
Lên đầu trang
 
Lời Thánh Gioan Lasan 
Ôi ! Nếu anh em hiểu được việc giúp trẻ giữ vững và gia tăng ân sủng nhờ siêng năng lãnh nhận các bí tích mà anh em đang làm cho trẻ là việc hết sức tốt lành, thì anh em sẽ không bao giờ dám xao lãng việc dạy dỗ trẻ.
MR 200,2,2
 
Tìm Kiếm 

 
Trung Tâm La San Đà lạt 

ALBUM NHẠC LASAN
Mừng kính thánh Gioan La San
Duy Quyết
Hiến lễ đời con
Diệu Hiền
Gặp gỡ Thiên Chúa
Xuân Trường
Chúa nói yêu con
Duy Quyết
Chúa Giêsu Ngự Trị Lòng Ta
Duy Quyết
19 - La San Đi Tới
18 - Hoa Trái Dặm Trường 5
17 - Chung Tay Tiếp Bước
16 - Hoa Trái Dặm Trường 4
15 - Mái Trường La San
 
Thống Kê 
 Khách: 003
 Thành viên: 000
 Đang truy cập 003
 Tổng lượt truy cập 005447488
 
Lịch Tra Cứu Bài Vở 
Tháng Mười 2018
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 <  > 
Trang Thông Tin của Tỉnh Dòng La San Việt Nam
53B Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 02838229934 - Email Ban Quản Trị : weblsvn@gmail.com

Lên đầu trang