Tin tức » Suy NIệm & Cầu Nguyện 18.06.2018 08:32
Suy niệm: THÁNH THỂ CỔ VÕ SỰ HIỆP THÔNG
® 10.04.2017 03:33 | 438 hits ®

Xem hình
DẪN NHẬP:
Trước khi chịu nạn, Chúa Kitô đã thiết lập bí tích Thánh Thể để thực hiện trước các bí tích hy tế thập giá hoàn tất công trình cứu độ, và Ngài đã truyền lại cho Giáo Hội để nhờ việc cử hành Thánh Thể, ơn cứu độ tiếp tục được ban xuống cho nhân loại. Từ đó đến nay, bữa tiệc Thánh Thể trở thành bữa tiệc ban sự sống, bữa tiệc chia sẻ niềm vui và chung sống, trong Đức Kitô để hiệp nhất Thiên Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần.

Chung một niềm tin, chúng con sum họp về đây, chia nhau cùng một tấm bánh, xin cảm tạ tình Cha đã khấng ban cho chúng con Thánh Thể để ở cùng chúng con mọi ngày. Xin tạ ơn Chúa Giêsu đã hiến mình cứu chuộc chúng con và còn để lại cho chúng con Bí Tích Mình Máu Chúa để tiếp tục ở lại với chúng con, trở nên của ăn nuôi sống và hợp nhất chúng con nên một. Ca tụng, ngợi khen tình Chúa muôn đời không ngơi.

(sau mỗi ý cầu nguyện có thể hát một bài hát – hoặc lặp đi lặp lại một điệp khúc bài hát)

1. BỮA TIỆC CỦA YÊU THƯƠNG:

Lời Chúa: 1Cr 11,23 - 24

“Trong đêm bị trao nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: “anh em hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy là như Thầy vừa làm mà nhớ đến Thầy… ”

Suy gẫm:

Chiều kích rõ nhất của Thánh Thể là bữa ăn. Thánh Thể được thiết lập vào buổi chiều Thứ Năm tuần thánh trong bối cảnh bữa ăn vượt qua; ngay trong nghi thức cử hành Thánh Thể, Chúa truyền lại: “Anh em hãy cầm lấy mà ăn…, anh em hãy cầm lấy mà uống…” Chúng ta không thể tham dự vào bí tích Thánh Thể của Đức Kitô mà không đảm nhận sự hiệp thông và tình liên đới với anh em. Bởi vì chúng ta không thể hiệp thông với Chúa Kitô mà lại tách rời khỏi những người anh em đang sống chung quanh chúng ta, nhất là những người nghèo khổ.

Thinh lặng suy gẫm...

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dâng lên Ngài đời con như của lễ không hề ngưng, như tấm bánh luôn để dâng, nguyện đời con như làn gió nhẹ quyện làn hương của tình Chúa để con chia sẻ cho nhân thế.

2. THÁNH THỂ MỜI GỌI NÊN MỘT TRONG CHÚA KITÔ:

Lời Chúa: 1Cr 10, 16 - 17

“Khi nâng chén tạ ơn, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao? Bởi vì chỉ có một Tấm Bánh, và tất cả chúng ta cùng chia sẻ cùng một Tấm Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.”

Suy gẫm:

Nơi bàn tiệc Thánh Thể, khi cùng nhau lãnh nhận một Tấm Bánh duy nhất là chúng ta bước vào sự sống duy nhất và trở nên những chi thể sống động trong một Thân Thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, “trở  thành một thân mình, một dòng máu với Người.” Do đó mỗi khi đến tham dự Bàn Tiệc Thánh, chúng ta múc lấy sức mạnh từ nơi Chúa để xây dựng sự hiệp thông trong mọi sinh hoạt của Giáo Hội. Tất cả những ai hiệp thông với thân thể Đức Kitô đều được mời gọi sống tình hiệp thông đó với anh em đồng loại, đặc biệt với những người nghèo khổ.

Thinh lặng suy gẫm...

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chiều nào trên thập giá Ngài đã chết cho con, cho tình yêu thơ dại của con người. Rồi đến hôm nay, nơi bàn tiệc Thánh Thể, Chúa trở nên Tấm Bánh để nuôi dưỡng, đem hồng ân đến với mọi người, đem niềm vui chan hoà khắp nơi.

3. THÁNH THỂ THỎA MÃN KHÁT VỌNG HIỆP THÔNG

Lời Chúa: Gioan 6,56 – 58

“Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy… ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”

Suy gẫm:

Thánh Thể hoàn thiện mối hiệp thông của chúng ta với Thiên Chúa Cha bằng sự đồng hình đồng dạng với Người Con yêu dấu duy nhất của Ngài qua hoạt động của Thánh Thần. Mỗi khi đến chia sẻ Tấm Bánh Thánh Thể là Thân Mình Chúa Kitô, người tín hữu đón nhận sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Bởi chính trong tư cách là Đấng Phục sinh và Hằng Sống, Đức Kitô trở nên “Bánh Hằng Sống”-  “bánh ban sự sống” để thông chia cho chúng ta sự sống thần linh.

Thinh lặng suy gẫm...

Cầu nguyện: Chúng con xin hát mừng Chúa đã thương tuôn đổ máu đào và ban Thánh Thể để giao hoà đất với trời, làm cho chúng con trở nên những người nhà của Thiên Chúa, được liên kết nên một trong Chúa.Tựa muôn hạt lúa miến kết thành tấm bánh, lòng muôn lòng chúng con xin hợp chung câu hát ước mong hiệp nhất trong Chúa.

4. THÁNH THỂ HIỆP THÔNG CHÚNG TA VỚI THIÊN CHÚA BA NGÔI

Lời Chúa: Gioan 14, 20. 23

“Ngày ấy, anh em sẽ biết rằngThầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và thầy ở trong anh em… ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của thầy và thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.”

Suy gẫm:

Nhờ thập giá Đức Kitô mà ngày nay vẫn tiếp tục trong hy tế Thánh Thể mà chúng ta được giải hoà với Thiên Chúa. Như vậy, khi hiệp thông với Thánh Thể, chúng ta được liên kết với Chúa Cha trong cùng một Thần Khí duy nhất. Chính sự hiệp thông hỗ tương trong Ba Ngôi Thiên Chúa mà chúng ta mở rộng lòng để hiệp thông với anh em. Vì  khi ấy “anh em biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em.”

Thinh lặng suy gẫm...

Cầu nguyện:Khi cùng nhau đến chia sẻ cùng một Tấm Bánh và một Chén Rượu, tất cả khách dự tiệc cùng nhau chia sẻ một niềm vui và sự sung mãn trong đời sống, một đời sống duy nhất: sống hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi. Bởi chính khi lãnh nhận Thánh Thể, chúng con hiệp thông với Thiên Chúa Cha nhờ được đồng hoá với Người Con yêu dấu của Người, dưới tác động của Thánh Thần, và hiệp nhất chung sống với nhau trong ân tình con một Chúa.

5. THÁNH THỂ LOAN BÁO MẦU NHIỆM CÁCH CHUNG:

Lời Chúa: Gioan 6, 51

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”

Suy gẫm

Bí tích Thánh Thể là một sự hướng về cùng đích, một sự nếm trước niềm vui cánh chung trong Nước Thiên Chúa mà Chúa Kitô đã hứa, là “bảo đảm cho vinh quang mai sau”. Tham dự Thánh Thể, chúng ta diễn tả và củng cố sự hiệp thông của chúng ta với các thánh trên trời đang kết hiệp cách trọn vẹn với Thiên Chúa Ba Ngôi, thúc đẩy chúng ta tiến bước trong lịch sử và làm nảy sinh niềm hy vọng đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu.

Thinh lặng suy gẫm...

Cầu nguyện: Thánh Thể là đỉnh cao của đời sống Kitô hữu, là phương thế tốt nhất giúp chúng con đạt tới đỉnh cao của khát vọng con người. Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến, để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến ban ơn Trời, nguồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi.

6. TRƯỜNG HỌC CỦA ĐỨC MARIA VỀ THÁNH THỂ

Giờ đây, chúng ta hãy ngắm nhìn lên Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ Giáo Hội và là Mẹ chúng ta để học nơi Mẹ cách sống đức tin về phép Thánh Thể, cách kết hợp với Thiên Chúa Cha và Thánh Thần qua Chúa Giêsu, con Mẹ.

Khi reo lên “linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa”, lúc ấy Mẹ Maria đã mang Chúa trong lòng, lời reo vui của Mẹ mạc khải một sự kết hiệp mật thiết giữa Mẹ với mầu nhiệm Thánh Thể. Mẹ đã thực sự sống mầu nhiệm Thánh Thể là ngợi khen Thiên Chúa trongcùng với Chúa Giêsu. Và qua Giêsu, con Mẹ, Mẹ đã ngợi khen Chúa Cha trong ý định cứu chuộc và kết hợp với Thánh Thần trong lời thưa “xin vâng”.

Thinh lặng suy gẫm...

Cầu nguyện: Mẹ thật có phúc vì đã tin, và nhờ tin Mẹ đã kết hiệp một cách mật thiết với Thiên Chúa Ba Ngôi, trong ý định của Cha, đồng công cứu chuộc với Con và mau mắn xin vâng trước tác động của Thánh Thần. Chúng ta hiệp với Mẹ trong niềm tin, dâng lên những lời kinh Ave Maria, xin được siêng năng tham dự và lãnh nhận Thánh Thể, để nhờ Người, trong Người và với Người chúng con hiệp thông với Cha, trong Chúa Thánh Thần.

7. LỜI CẦU

Trong bữa ăn tối cuối cùng, trước khi bị trao nộp. Đức Kitô đã truyền cho Hội Thánh mãi mãi cử hành nghi lễ tưởng niệm sự chết và sống lại của Người. Cùng nhau chúng ta dâng lên lời cảm mến:

Xin dâng lên dâng trọn cuộc đời với bao yêu thương đầy vơi.

1. Xin cho chúng con biết hãm mình ép xác để thông phần vào cuộc khổ hình của Chúa hầu được cùng Chúa sống lại hiển vinh.

2. Chúa ban cho chúng con Mình Máu Chúa làm bánh ban sự sống thần linh, xin cho những người trẻ luôn siêng năng đến với Thánh Thể để lãnh nhận sức sống của Chúa.

3. Chúa đã nêu gương phục vụ và hiến thân cho các môn đệ noi theo, xin cho các vị mục tử, những tu sĩ nam nữ luôn biết dấn thân một cách quảng đại để phục vụ dân Chúa

4. Chúa đã tự hạ, sống phục tùng cho đến chết và chết trên thập giá, giao hoà con người với Thiên Chúa, xin cho mọi tín hữu luôn kết hiệp với Chúa và hiệp thông với nhau.

8. KINH NGUYỆN KẾT THÚC (lời kinh của thánh Tôma Aquinô)

Lạy Chúa Giêsu, là Mục Tử nhân lành,
là bánh thần linh, bánh ban sự sống,

xin tỏ lòng thương xót chúng con,

xin nuôi dưỡng, che chở chúng con,

xin cho chúng con đức tin để nhận thấy vinh quang của Chúa trong mầu nhiệm Thánh Thể,

hằng chiếu toả trong đất dành cho kẻ sống.

Lạy Chúa là Đấng Phục Sinh. Đấng luôn hiện diện,

và đang hiện diện thực sự nơi Thánh Thể trước mặt chúng con,

 là tấm Bánh, là lương thực cho chúng con ở đời này,

là nơi an nghỉ là niềm thoả mong khát vọng hạnh phúc cho chúng con trong tương lai,

Xin ngự đến và làm cho chúng con nên những người Chúa chọn đem tình yêu đến cho tha nhân.

Xin cho chúng con được đồng thừa hưởng với các thánh trong Nước vinh hiển, Nước mến yêu của Chúa.
Hoa Hạ FSC


Tin liên quan:
Ý Nghĩa Mùa Chay [09.02.2016 23:02 | 1216 hits]
Sứ điệp Mùa Chay năm 2016 [28.01.2016 14:51 | 1348 hits]
Lời Mợi Gọi Sống Chân Thật [04.03.2014 23:59 | 1208 hits]
Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro [04.03.2014 23:54 | 1359 hits]
Tro [04.03.2014 23:47 | 1051 hits]
10 Lời Khuyên Để Sống Tốt Mùa Chay [04.03.2014 23:41 | 1201 hits]
Trọng Tâm Của Mùa Chay [08.03.2011 23:36 | 1285 hits]
CHÚA NHẬT LỄ LÁ Lc 19,28-40 [27.03.2010 07:36 | 1186 hits]


Bản để inIn bản tin  Lưu dạng fileLưu bản tin  Gửi tin qua emailGửi cho bạn


Ý kiến của bạn về bài viết:
Suy niệm: THÁNH THỂ CỔ VÕ SỰ HIỆP THÔNG
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Thảo luận *
(Vùng Soạn Thảo, nội dung soạn thảo phải rõ ràng, có tính chất phù hợp với nội dung thảo luận theo tin tức trên)

Mã kiểm tra chống SPAM:
Mã kiểm tra chống SPAM

Lặp lại mã kiểm tra: *

Những bản tin khác:
 CHÚA NHẬT X B MTN [09.06.2018 08:07 | 47 hits]
 LỄ THÁNH TÂM năm B [09.06.2018 07:56 | 44 hits]
 MÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ năm B [02.06.2018 12:45 | 57 hits]
 LỄ CHÚA BA NGÔI [25.05.2018 13:04 | 92 hits]
 CHÚA NHẬT THĂNG THIÊN [09.05.2018 21:28 | 103 hits]
 CHÚA NHẬT VI B MÙA PHỤC SINH [02.05.2018 20:33 | 116 hits]
 "Bóng đêm" trong đời sống tu sĩ [25.04.2018 21:54 | 219 hits]
 Chúa Nhật 5B Phục Sinh [25.04.2018 20:40 | 93 hits]
 CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH B [16.04.2018 22:35 | 131 hits]
 Chúa Nhật Lễ Lá năm B [22.03.2018 21:25 | 250 hits]
 VỊ NGÔN SỨ VĨ ĐẠI [26.01.2018 20:13 | 492 hits]Gửi tin
Lên đầu trang
 
Lời Thánh Gioan Lasan 
Lòng nhiệt thành lo cho trẻ anh em dạy dỗ sẽ hạn hẹp, ít kết quả và thiếu thành công, nếu chỉ ngừng ở lời nói. Muốn được hữu hiệu, gương sáng của anh em phải nâng đỡ lời dạy dỗ, và đó là một trong những dấu chỉ chính yếu của lòng nhiệt thành anh em.
MR 202,3,1
 
Tìm Kiếm 

 
Trung Tâm La San Đà lạt 

ALBUM NHẠC LASAN
Mừng kính thánh Gioan La San
Duy Quyết
Hiến lễ đời con
Diệu Hiền
Gặp gỡ Thiên Chúa
Xuân Trường
Chúa nói yêu con
Duy Quyết
Chúa Giêsu Ngự Trị Lòng Ta
Duy Quyết
19 - La San Đi Tới
18 - Hoa Trái Dặm Trường 5
17 - Chung Tay Tiếp Bước
16 - Hoa Trái Dặm Trường 4
15 - Mái Trường La San
 
Thống Kê 
 Khách: 004
 Thành viên: 000
 Đang truy cập 004
 Tổng lượt truy cập 004912129
 
Lịch Tra Cứu Bài Vở 
Tháng Sáu 2018
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
Trang Thông Tin của Tỉnh Dòng La San Việt Nam
53B Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 02838229934 - Email Ban Quản Trị : weblsvn@gmail.com

Lên đầu trang